Въпроси и проблеми


Интересно ми е какво стана със „сърцето“ в основата на статуята на Богородица, което бе заменено от ново. Ще можем ли да видим старото някъде, някога? 21. декември 2015

Ще направим запитване в Общината за съдбата на сърцето от рубин, което беше в основата.